Hållbarhet i vår organisation

Vi på String Furniture arbetar strategiskt och kontinuerligt med hållbarhet. Vårt övergripande mål är att ständigt arbeta för en minskad miljöpåverkan och att ta ett större socialt ansvar. Med största delen av vår produktion i Sverige och med en tidlös design är vi övertygade om att vi är på rätt väg.

Vi mäter hållbarhet baserat på tre huvudkriterier

    Miljö

    Kvalitet

    Socialt välmående

Vi har alltid dessa i åtanke och de genomsyrar allt vi gör. En typisk situation när dessa kriterier är totalt avgörande är exempelvis när vi väljer nya leverantörer och tillverkare. Det är viktigt att inte bara vi på String Furniture följer uppsatta riktlinjer, utan också att alla vi samarbetar med arbetar utefter samma hållbarhetsmålsättningar. Vi äventyrar inte, under några omständigheter, säkerhet eller hälsa i något led eller avdelning. En viktig aspekt av vårt hållbarhetsarbete innebär att kunna tillgodose människors och samhällets behov idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter att uppfylla sina behov.

Våra kunders oro och önskemål kring hållbarhet är något vi tar på största allvar och det påverkar därför allting vi gör, från val av leverantör till materials och hur vi väljer att kommunicera och marknadsföra våra produkter. Detta resulterar i hållbara produkter där funktion, form och kvalitet är i fokus. Ett hållbart sortiment bygger vårt varumärke och framhåller vår respekt och stolthet över vår gedigna och tidlösa design. I samarbete med våra leverantörer säkerställer vi att effektiva och hållbara material används i all typ av produktion.

Ett miljömedvetet och hållbart sortiment

Vi har tagit fram en kravlista för vad vi anser vara en bra produkt. Allt som produceras av String Furniture ska uppfylla följande fem parametrar: form, funktion, kvalitet, rättvist pris och hållbarhet. Denna kravlista garanterar att våra kunder kan köpa våra produkter med förtroende. De ska alltid känna sig trygga med att våra produkter håller en hög hållbarhetsstandard där ambitionen har varit att miljöavtrycket ska vara så litet som möjligt. Det är viktigt för oss att våra kunder inte ska behöva välja mellan hållbarhet och stil, eller funktion och pris.

Hållbara produkter ska inte komma till ett högre pris på grund av sin hållbarhet, utan de ska vara tillgängliga och prisvärda för vår kundgrupp. För att kunna erbjuda detta måste vi effektivt utnyttja våra resurser, designa tidlösa produkter och skapa långsiktiga relationer med våra leverantörer vilket i förlängningen säkerställer att vi kan erbjuda prisvärda produkter till våra kunder.


“Hållbarhet är central för oss. Vi arbetar aktivt mot att kunna erbjuda ett fullgott Möbelfaktacertifierat sortiment. 

Detta är en del i vårt bidrag att göra möbelindustrin lite mer hållbar.”

-Jonas Wetterlöf, VD

Vi inledde en omfattande certifieringsprocess av stora delar av vårt sortiment 2017. Certifieringen, Möbelfakta, bygger på tre huvudkriterier: kvalitet, miljö och socialt ansvar. Processen att få en produkt godkänd är omfattande och tidskrävande. Idag är vi mycket stolta över att majoriteten av de produkter vi erbjuder är märkta med en Möbelfaktacertifiering. 


Läs mer om Möbelfakta på deras www.möbelfakta.se.