Arbetsplats A
+ 16
$573
Arbetsplats B
+ 17
$995
Arbetsplats C
+ 18
$1 559
Arbetsplats D
+ 18
$757
Arbetsplats E
+ 18
$1 680
Arbetsplats F
+ 18
$2 023
Arbetsplats G
+ 17
$1 010
Arbetsplats H
+ 15
$499