Arbetsplats A
+ 16
$630
Arbetsplats B
+ 17
$1 090
Arbetsplats C
+ 18
$1 715
Arbetsplats D
+ 18
$825
Arbetsplats E
+ 18
$1 845
Arbetsplats F
+ 18
$2 230
Arbetsplats G
+ 17
$1 105
Arbetsplats H
+ 15
$550