Arbetsplats A
+ 16
$750
Arbetsplats B
+ 17
$1 215
Arbetsplats C
+ 18
$1 940
Arbetsplats D
+ 18
$830
Arbetsplats E
+ 18
$1 895
Arbetsplats F
+ 18
$2 265
Arbetsplats G
+ 17
$1 230
Arbetsplats H
+ 15
$615