Vårt engagemang

Vi strävar efter förändring, förbättring och för att alltid lära och anpassa oss så att vi bidrar till en cirkulär ekonomi och en positiv syn på framtiden både för människor och planeten.


Ansvarstagande

Kontinuerlig ansvarsfullhet och minskad klimatpåverkan år efter år är något vi eftersträvar aktivt.

Under det gångna året utvecklade vi String Furniture-riktlinjer för due diligence i leveranskedjan i enlighet med OECD:s due diligence-riktlinjer för ansvarsfullt företagande. Att bygga dessa nära relationer med våra leverantörer och partners är nyckeln till att förbättra vårt utbud ytterligare i framtiden. Vi arbetar med förändring och att bedöma var vi står just nu är det första steget mot att förstå var vi behöver rikta vår fokus härnäst.

Och genom att dela denna resa med våra kunder vill vi ge er den transparens ni förtjänar för att veta hur våra produkter tillverkas och hur vi jobbar för att skapa en positiv framtid för alla.


Vår vision

Att aktivt bidra till att skapa en cirkulär ekonomi och ett rättvist samhälle, utan att kompromissa med säkerhet, kvalitet och estetik för våra produkter.

Vi vill fortsätta skapa möbler som håller i generationer och förblir tidlösa över alla designstilar. Med vårt flerfunktionella tillvägagångssätt behöver String®-möbler aldrig återvinnas då de kan omvandlas, återuppbyggas, repareras och återanvändas. Även om nyttan av det cirkulära systemet talar för sig självt är vi fast beslutna att minska klimatpåverkan bakom våra produktionsmetoder och logistik.


En aktuell översikt

Vår prioritet är att starta en systematisk samling av uppdaterade hållbarhetsåtgärder från varje leverantör vi arbetar med för att minska våra CO2-utsläpp framöver genom ett riktat och balanserat tillvägagångssätt. För tillfället mäter vi vårt CO2-avtryck enligt protokollet för utsläpp av växthusgaser där våra egna verksamheter ligger på 27 ton CO2 per år (motsvarande ett års utsläpp från sex personbilar). Vi arbetar med en extern partner, Normative, för att förstå vårt CO2-avtryck till fullo.

97% av våra produkter är tillverkade av trä och stål, där stål är vårt kärnmaterial. Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att välja lösningar med lägst miljöpåverkan för våra produkter och processer. Även om de flesta av våra leverantörer redan arbetar systematiskt med att minska sin energianvändning och utsläpp, så dokumenterar vi detta mer detaljerat för att försäkra att ansvarsskyldighet och transparens upprätthålls.

I allt från materialet vi använder till våra design- och tillverkningsprocesser, förpackningar, logistik och, viktigast av allt, vår personal, utvärderar vi noggrant varje område för att försäkra att vårt engagemang för förbättring och anpassning är vår prioritet. Vi designar och tillverkar våra produkter centrerat runt värden och principer som produktens livslängd, cirkularitet och återanvändning, så att den överlever snabba modeväxlingar och trender.


En plan med fokus på framtiden

Vår resa har fram till nu handlat om att förstå var vi är just nu. Vi kommer att fokusera på att expandera vårt utbud av certifieringar, vilket kommer att resultera i åtgärder som berör alla företagets verksamhetsområden.

Vi vet att detta är en resa som kommer att fortsätta att utvecklas medan vi rör oss framåt och vi är fast beslutna att ständigt förbättra vårt utbud år efter år för att garantera att vi har en viktig roll inom en framtida cirkulär ekonomi.

Du kan läsa vårt fullständiga manifest här.