Godkännande av dessa användarvillkor förutsätter att användaren känner till samtliga villkor nedan. Dessa användarvillkor är bindande för alla användare. Användaren måste alltid observera att en bild kan omfattas av alternativa, ytterligare villkor. I sådana fall anges dessa när bilden laddas ned. Om så är fallet gäller de ytterligare villkoren utöver dessa användarvillkor. Begreppet ”användare” avser den person, organisation eller det företag som använder bilden (”användaren”).

Använda bilder från bildbanken eller webbplatsen

Om inga andra villkor anges för en specifik bild kan bilder från fotogalleriet/webbplatsen användas utan kostnad i syfte att exponera String®, String Furniture AB och/eller andra produkter från String Furniture AB. Det är inte tillåtet att använda bilder utan att uttryckligen hänvisa till String® eller String Furniture AB. 

Bildtexter

Fotografens namn måste anges så nära bilden som möjligt och enligt följande: String® © fotografens namn eller ..by String Furniture © fotografens namn. Om bilden innehåller konstverk, tillämpad konst eller betydande arkitektur ska namnet på upphovsmannen till sådana skyddade verk också anges.

Användaren

Bilder från fotogalleriet får inte överlåtas till tredje part. Personen, företaget eller organisationen som använder bilden från bildbanken ansvarar för att användarvillkoren följs.Nedladdade bilder måste användas inom en (1) månad. Därefter måste bilden laddas ned på nytt.

Rättigheter, begränsningar och datalagring

Användaren har icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda bilden från fotogalleriet. Bilder får inte överföras, laddas upp, hyras ut eller på annat sätt kopieras eller distribueras till tredje part.

String Furniture AB förbehåller sig rätten att neka en specifik användare rätten att använda nedladdade bilder och att utan vidare underrättelse återkalla rätten till vissa enskilda bilder. Om sådana rättigheter återkallas ska användaren ta bort den nedladdade bilden och, så långt det är möjligt, ta bort bilden från användning.

Otillåten användning

Bilder från fotogalleriet får inte användas på ett sätt som strider mot svensk eller internationell lag. Bilder får inte användas på ett sätt eller i ett sammanhang som kan anses vara kränkande, vilseledande eller olagligt. Bilder får inte heller användas på ett sätt som kan anses vara kränkande för fotografen och/eller personer på fotot.

Upphovsrätt

Allt material i fotogalleriet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729). Det innebär att all upphovsrätt till innehåll, design, kataloger, text, grafik och bildmaterial, liksom kodning, HTML, JavaScript eller liknande, är skyddat och inte överförs till användaren.

Tvister

Tvister som härrör från framtagande, tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkor ska avgöras i Malmö tingsrätt i enlighet med svensk lag.